به گزارش پارس نیوز، شهرزاد عبدالمجید نوشت : برادر عزیزم تولدت هزاران هزاران بار مبارک البته با دیر کرد میدونم که به دل نمیگیری میدونی که سر کار هستم و درگیر

عکس خواهر و برادری

اینستاگرام بازیگران 584