به گزارش پارس نیوز، ماهایا پطروسیان نوشت : عریزان، دوستان ،رفقا و همراهانم، یه مدت در اینستا کم فعالیت خواهم بود…، سعی میکنم دایرکت های شما عزیزان را که تا امروز فرستادید حتما ببینم…، دوستتون دارم

اینستاگرام بازیگران 584