به گزارش پارس نیوز، عبدالرضا اکبری در اینستاگرامش نوشت:
فیلم سینمایی قانون 
کارگردان : فرامرز قریبیان 
سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار 
همراه با فرامز_قریبیان عزیز و حمید_مهین_دوست گرامی

AndroidOnlineNewsImage (10)