به گزارش پارس نیوز، مجید واشقانی در اینستاگرامش نوشت:تو که ازتلویزیون بدت میاد بیخود میکنی میای تلویزیون

AndroidOnlineNewsImage

دیشب وقتی میز نقد پخش میشد آقای قطبی اشاره کردن که تلویزیون نگاه میکنن 
این گفت که به غیر از فوتبال نمیبینی و هر چه اصرار کرد که میبینه این مخالفت کرد
در ادامه وقتی آقای فهمیم اشاره کردند که سریال تماشا میکنن این دوباره با همین قدر تعجب که در عکس میبینید پرسید
سریال ایرونی میبینی؟؟؟!!!
واقعا دیدن سریال ایرانی اینقدر تعجب داره؟
تو که دم از وطن پرستی و مخالفت با سیاه نمایی میزنی و اونجا واسه خودت با همین کلمات موج سواری میکنی و پز مخالفت با هر گونه سیاه نمایی و غرب زدگی و میدی
رو آنتن تلویزیون میشینی و از دیدن سریال ایرانی تعجب میکنی؟دیگه سیاه نمایی بیشتر از این؟
پول بیت المال و میگیری میکنی تو جیبیت رو آنتن رسانه قدر و منزلت سریال همون رسانه رو لگد مال میکنی؟
سریال ایرونی میبینی؟؟!
خب بگو ...تو بگو سریال ایرونی نبینیم چی ببینیم 
ترکی نگاه کنیم؟ امریکا جنوبی دوست داری؟ کره ای حال میکنی؟
بریم gem نگاه کنیم یا سریال farsi 1 ?
تو که تمام پز و ادات اینه که خیلی حال میکنی هیچ کس و نمیشناسی و اسم هیچ کی و نشنیدی
ماه عسل و ۵ دقیقه بیشتر ندیدی
پس تو تلویزیون چیکار میکنی؟ چرا هر بار صدات میکنن سینه خیز میری تا تلویزیون؟
البته اشکال از تو نیست اشکال اینه که معلوم نیست کی انقدر به تو رووووو داده که رو آنتن رسانه بشینی و زیراب برنامه هاش و بزنی
کسی هم یقه تو نگیره...
اگه این تلویزیون نبود که کی تو رو میشناخت
ساعتها و هزاران دقیقه افتادی رو این تلویزیون و به زمین و زمان توهین کردی که معروف بشی
البته انقدر باهوشی که میدونستی هیچ وقت با محبوبیت معروف نمیشی
پس گفتی انقدر منفور میشم که معروف بشم 
در این مورد قابل تحسینی
اگه هر کی رو آنتن این حرف و زده بود که بارها و بارها سریالا و برنامه های تلویزیونی و کوبیدی
الان خونه نشین بود
ولی تو معلوم‌نیست از کجا اومدی که میتونی به رسانه یک ملت هم توهین کنی اونم تو خود رسانه کسی هم پیدا نشه بگه بالاچشمت ابروئه
البته بازم بهت نمیشه ایراد گرفت منتقند نمایی که بدون اینکه فیلم ببینه میشینه ساعتها فیلم ندیده رو نقد میکنه این کار ازش بعید نیست
تو که فیلم و ندیدی که بدونی چرا اسمش سمفونی نهم ؟ چرا هفتم و هشت و ده نیست
و جالبه که همکارت مچتو میگیره 
این جور توهین به یک رسانه ازت دور نیست
البته رووت زیاد تر از اونیه که با این نوشته ها اذیت بشی
تو خوابم نمیدیدی که این همه بازیگر و کارگردان و تهیه کننده ازت حرف بزنن که زدن
#فراستی#نقد#رسانه_ملی#توهین#سریال_ایرانی#برنامه_هفت#مجید_واشقانی