به گزارش پارس نیوز، بازیگر سریال پدر گفت : به درس خواندن اعتقادی ندارم، فیلم خودم را می‌سازم.
مادر خودم چادری است، اما برخی به‌خاطر عکس‌هایم بعد از سریال پدر، بی‌رحمی کردند.