به گزارش پارس نیوز، یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: این عکس مربوط به تجربه اى جدید براى من در پروژه اى متفاوت است امشب خبرهاى بیشترى از آن منتشر خواهد شد.

AndroidOnlineNewsImage (5)