به گزارش پارس نیوز، متین ستوده نوشت : هنر احسان شعبانی عزیز ( خیلی دوست دارم این نقاشی رو , البته نقاشی کامپیوتری ظاهرا)

اینستاگرام بازیگران 583