به گزارش پارس نیوز، گوهر خیراندیش نوشت : فیلم ِ “مردِ بدونِ سایه ” تجربه اى جذاب در کنار ِ کارگردانِ و تهیه کننده کار بلد اقاى ” على رضا رئیسیان” و بازیگران تواناى کشورمان :لیلا حاتمى ، على مصفا، فرهاد اصلانى ، امیر آقایی، سیامک اطلسى به افرید غفاریان ازاده اسماعیل خانى و گوهر خیراندیش

اینستاگرام بازیگران 583

گوهر خیراندیش