به گزارش پارس نیوز، تینا پاکروان نوشت : شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم .

حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتراست

اینستاگرام بازیگران 583

تینا پاکروان