به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت: هرچه هستی، بپذیرش؛ آرزونکن چیزدیگری باشی. این معنای ناجاه طلبی است. ناجاه طلبی پایه‌ی تمام دگرگونی‌های معنوی است. همین که خودت راپذیرفتی، چیزهای زیادی شروع به رخ دادن میکند اشو.

AndroidOnlineNewsImage (6)