به گزارش پارس نیوز، حامد غفاری با انتشار این عکس نوشت: چه لحظه ای شیرین تر از آن زمانی که پس از یک ماه و اندی ، فرصت با هم بودن رو جشن گرفتیم !؟ ماهگرد ٧ ات هم مبارک باشه پسر عزیزم.

AndroidOnlineNewsImage (6)