به گزارش پارس نیوز، «شبنم قلی خانی» ، تصویر زیر را در استوری صفحه شخصی اینستاگرام خود ، منتشر کرد.

 

اینستا