به گزارش پارس نیوز، الهه رضایی با انتشار این عکس نوشت: دو هفته پیش تست اجرا وگویندگی به همراه گیتی خامنه، مینا هاشمی و همکاران عزیز دیگرما در لواسان برگزار شد، چند دقیقه فرصت به ما امکان گرفتن این عکس رو داد تا همراه کارگردان نازنینمون، خانم رحیمی عزیز داخل واحد سیار لحظه زیبایی رو ثبت کنیم،البته جای خانم طیبی گل که عمده زحمات برنامه رو کشیدن در این عکس خالیه

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx