به گزارش پارس نیوز، ملیکا شریفی نیا نوشت : اصلا بیایید همه با هم از امروز دنیا را گُل‌گلی ببینیم ! انگار هم نه انگار که انگاری…

 دنیای شما چه رنگیه ؟ ساده‌ست یا طرح‌دار ؟! ا دنیای من هر لحظه یه شکله ! هر روزم زمین تا آسمون با خودِ قبلیش در تضاده ولی بیشترِ وقتایی که دل به دلش می‌دم و با حوصله نگاش می‌کنم آبی فیروزه‌ای کمرنگه با خالای ریزِ سفید

اینستاگرام بازیگران 582

ملیکا شریفی نیا