به گزارش پارس نیوز، پانته‌آ پناهی ها، صابر ابر و نهال دشتی در مراسم فوتوکال سینمایی «مسخره باز» در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور یافتند.

پانته‌آ پناهی ها، نهال دشتی و ابر در جشنواره فجر

پانته‌آ پناهی ها، نهال دشتی و ابر در جشنواره فجر

پانته‌آ پناهی ها، نهال دشتی و ابر در جشنواره فجر

مراسم فوتوکال سینمایی «مسخره باز»

مراسم فوتوکال سینمایی «مسخره باز»

مراسم فوتوکال سینمایی «مسخره باز»