به گزارش پارس نیوز، زوج سینمایی بر روی فرش فرمز فیلم درخونگاه را می بینید 

AndroidOnlineNewsImage (7)