به گزارش پارس نیوز، سلفى میلاد کى مرام در کنار مادرش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (6)