به گزارش پارس نیوز، شب گذشته روز سوم جشنواره فجر، هنرمندانی چون بهنوش طباطبایی، جواد عزتی، پژمان جمشیدی، پردیس احمدی و... در پردیس سینما آزادی حضور یافتند. عکس هایی از این بازیگران را ببینید

 جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,بهنوش طبابایی,جواد عزتی,پژمان جمشیدی,پردیس احمدی
بهنوش طباطبایی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

 جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,بهنوش طباطبایی,جواد عزتی,پژمان جمشیدی,پردیس احمدی
بهنوش طباطبایی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,جواد عزتی,پژمان جمشیدی
جواد عزتی و پژمان جمشیدی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,پردیس احمدی
پردیس احمدی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,جواد عزتی,
جواد عزتی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,بهرنگ علوی
بهرنگ علوی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,
 روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,بهنوش طباطبایی
بهنوش طباطبایی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,پردیس احمدی
پردیس احمدی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,امیر کاظمی
امیر کاظمی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,پژمان جمشیدی,
 پژمان جمشیدی در روز سوم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,عکس جشنواره,جواد عزتی,پژمان جمشیدی
جواد عزتی و پژمان جمشیدی در روز سوم جشنواره فیلم فجر