به گزارش پارس نیوز، «فاهریه اوجن» عکس را طوری گرفته است که شکمش در آن معلوم نباشد.

 

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (165)