به گزارش پارس نیوز، امیرمهدی ژوله این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (2)