به گزارش پارس نیوز، در عکس زیر دیبا زاهدی را در مراسم فوتوکال فیلم تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد می بینید.

دیبا زاهدی در مراسم فوتوکال «تیغ و ترمه»