به گزارش پارس نیوز، نیکی کریمی نوشت :یار عزیز و فرزانه من ، پدرم ، تولدت مبارک  برای شنیدن صدای زیبا و صحبت های شیرین و ارامش کلامت زمان متوقف می شود و برای اموختن از تو و نقب زدن در فکر و دیدگاهت هیچ گاه وقت کافی نیست و سوال های من بی پایان و … چه می گویم؟ حرف و کلام کم می اورد در بیان وجود روشن ، اگاه و و صمیمی ات … دوستت دارم

اینستاگرام بازیگران 581

نیکی کریمی