به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: عزیز دلم، پسرم ارشیا سفر بی خطر خدا پشت وپناهت باشه مادر دعای خیرم همیشه همراهت خواهد بود.

AndroidOnlineNewsImage (7)