به گزارش پارس نیوز، ماهور الوند با انتشار این عکس نوشت: عینک آبی لباس آبی نهنگ آبی.

AndroidOnlineNewsImage (6)