به گزارش پارس نیوز، اگر بعد از سریال «عشق اجاره ای» به جمع طرفداران پر و پا قرص «باریش آردوچ» پیوسته اید خودتان را برای سریال جدید او آماده کنید!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (165)

 «بورجو بیریجیک» نقش مقابل باریش را در این سریال ایفا می کند.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (165)