به گزارش پارس نیوز، مهرانه مهین ترابی؛ بازیگر دوستداشتنی تلویزیون این عکس را منتشر کرد 

AndroidOnlineNewsImage