به گزارش پارس نیوز، نیما کرمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
یعنی داره به چی فکر میکنه ؟؟؟ آقای با شخصیت چه فیگوری گرفته

#محمدکیامهر #محمدکیامهرکرمی #پدر #پسر #جذاب #عشق #نیماکرمی #نیما_کرمی #مجریان

AndroidOnlineNewsImage (2)