به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی این استوری را بعد از برد تیم ملی منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (4)