نتایج تحقیق مشترک دانشگاه واشینگتن و یک شرکت داروسازی سوئیسی نشان می‌دهد واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک و همچنین واکسن جانسون‌اندجانسون آنتی‌بادی کم یا هیچ علیه اومیکرون تولید می‌کنند و در برابر این سویه کرونا ضعیف‌اند.

 

منبع:اقتصاد آنلاین