برای فعالیت کاتالیزوریِ بیش از 300 آنزیم حاضر در سنتز و متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر مواد مغذی لازم است و همچنین نقش مهمی در تثبیت ساختارهای سلولی و ارگان ها، عملکرد ایمنی، بهبود زخم، تقسیم سلولی، رشد، لخته شدن خون، عملکرد تیروئید، بینایی، چشایی و بویایی نقش دارد. زینک علاوه بر داشتن چنین عملکردهای حیاتی و مهم، در بدن ذخیره نمی شود و باید از طریق رژیم غذایی دریافت شود.

 قرص زینک

منبع:کارگر آنلاین