حجم ویدیو: ۱.۹۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۶
  •  مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: درمان بیماری کرونا در همه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد این سازمان رایگان است.
  • تاکنون هزینه درمان و داروی کرونا تحت پوشش بیمه نبوده است.
  • بیماران کرونایی هزینه زیادی را برای درمان خرج کردند.