محمود جباروند، استاد چشم‌پزشکی درباره «اثر  کرونا  بر چشم» اظهار داشت:کرونا خوشبختانه آسیب جدی به چشم وارد نمی‌کند.

وی ادامه داد: در برخی با التهاب ملتحمه روبه‌رو می‌شویم، اما آسیب جدی آنچنانی به بینایی نداشته که شایع بوده و نگران‌کننده باشد.