خانم های سیگاری که قصد بارداری دارند باید 4 ماه پس از ترک سیگار ، باردار شوند یا اقدام به درمان های ناباروری کنند.

خانم های سیگاری