همه‌ی ما هر کاری از دست‌مان بر بیاید برای جوان شدن و جوان ماندن انجام می‌دهیم، مثلا هزینه کردن برای داشتن صورت بدون چین و چروک . آهسته‌تر کردن فرآیند پیری و مقابله با پیرشدن بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

سرعت پیری