یام طبرسی متخصص بیماری‌های عفونی و مسئول بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره مطالعات انجام شده پیرامون داروهای بیماری کرونا، اظهار کرد: تا امروز درباره دارو‌های درمان کرونا مطالعات زیادی انجام شده که اغلب آنها به نتیجه نرسیده است، اما نتیجه اولیه اولین مطالعه بزرگ در مورد توسیلیزومب امروز توسط گروه مطالعاتی به دست من رسید.

او ادامه داد: این مطالعه یک مطالعه چند کشوری بین آمریکا، برزیل، کنیا و چند کشور دیگر است که روی ۳۸۹ بیمار تست شده است و نتیجه‌اش نشانگر آن بود که تجویز اکتمرال می‌تواند ۴۴ درصد از میزان نیاز به دستگاه‌های تهویه مکانیکی و بستری شدن ‌در آی‌سی‌یو و میزان مرگ و میر بیماران را کاهش دهد که این نتیجه بسیار مهم است.

طبرسی افزود: تحقیقات در مورد این دارو دومین موفقیت بزرگی است که  بعد از تحقیقاتی که در مورد داروی کورتون نتیجه داد، برای کاهش مرگ و میر موثر است و نشان‌دهنده آن است که  استفاده از این دارو سبب کاهش ۴۴ درصدی استفاده از تهویه‌های مکانیکی می‌شود.

مسئول بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تصریح کرد: در ایران هم در بیمارستان مسیح دانشوری اولین مطالعات در مورد این دارو صورت گرفته که به چاپ رسیده است و برای بیماران نیز استفاده می‌شود. سازمان غذاوداروی ایران مجوز ساخت داروی اکتمرال ایرانی را داد که با اسم تمزیوا در داروخانه‌های کشور با قیمت ۲ میلیون تومان که قیمت معقولی است، وجود دارد.