نتایج به دست آمده از یک مطالعه که اخیرا صورت گرفته نشان می‌دهد، فقط ده دقیقه ورزش بدنی روزانه در دوران میانسالی می‌تواند از تحلیل مغز جلوگیری کند.

محققان ۱۶۰۰ نفر را در طی ۲۵ سال بررسی کردند که به فعالیت‌های بدنی می‌پرداختند؛ درنهایت مشخص شد، افراد فعال در میانسالی در اواخر زندگی مغز سالم‌تری دارند.

این تیم پژوهش می‌گوید، ۱۰ دقیقه ورزش روزانه می‌تواند خطر بروز مشکلات مغزی را کاهش دهد.

به گفته دانشمندان، فعالیت بدنی منظم  مانند پیاده روی سریع، دویدن یا دوچرخه سواری  در سنین میانسالی  با آسیب مغزی کمتر درسال‌های پیری همراه است.

محققان مرکز پزشکی اروینگ دانشگاه کلمبیا شرکت‌کنندگان را با میانگین سنی 53 سال در پنج معاینه فیزیکی مورد مطالعه قرار دادند.

یافته‌های آنها حاکی از آن است، مقدار بیشتری از فعالیت بدنی «با شدت متوسط ​​تا شدید» در میانسالی با افزایش سن بر روی مغز تأثیر «محافظتی» دارد.