گرفتن جواب مثبت از برخی از عروس خانم‌ها، مانند گذر از هفت خوان رستم است. برای ازدواج دوجوان شرایط ویژه‌ای مانند متناسب بودن و هم کفو بودن دو خانواده لازم است، اما اگر در برخورد اول و در روز خواستگاری طوری ظاهر شوید که در دل خانواده طرف مقابل جا پیدا کنید، می‌توانید خیلی راحت‌تر جواب مثبت را از عروس خانم و خانواده اش بگیرید. 

به یاد داشته باشید اولین برخورد در تصمیم گیری نهایی بسیار پر اهمیت است و تاثیر گذار می‌باشد. در ادامه این بخش به بیان نکاتی در این باره می‌پردازیم، با ما همراه باشید.

 
سعی کنید خوشایند باشید

طوری خودتان را در جلسه اول معرفی کنید که طرف مقابلتان از شما خوشش بیاید. شما لازم نیست آنقدر فروتن باشید که هیچ یک از خصوصیات مثبتتان را نشان ندهید و همچنین نیاز به نشان دادن قابلیت‌های خود به صورت یک جا نیست.

مکان و زمان مناسب را انتخاب کنید

گاهی خانواده عروس آمادگی پذیرایی از خواستگار را در خانه خود ندارند، در اینصورت خواستگاری می‌تواند در جایی به جز خانه دختر انجام شود. پس حتما قبل از رفتن به خانه عروس به صورت تلفنی با آن‌ها قرار بگذارید و در مکانی که آن‌ها تعیین می‌کنند مانند خانه یک آشنا یا دوست یا رستوران و... همدیگر را ملاقات کنید و درباره ازدواج صحبت کنید. بهترین زمان خواستگاری آخر هفته و در ساعت عصر تا شب است.

 
راز و رمز خواستگاری موفق برای بله گرفتن از عروس خانم

طرف مقابل را تحت فشار نگذارید

به خانواده دختر بعد از جلسه اول خواستگاری زمان بدهید تا خوب فکر کنند و تصمیم گیری کنند و تحقیقات لازم را انجام دهند. بهتر است یکی از بزرگتر‌های خانواده بعد از خواستگاری به منزل دختر زنگ بزند و بابت پذیرایی از آن‌ها تشکر کند و تاکید نماید که دو یا سه روز دیگر برای دریافت جواب تماس خواهند گرفت یا اینکه بگوید هر زمان شما بخواهید برای دریافت جواب نهایی تماس خواهیم گرفت.

 

صادق باشید و نقاط مثبتتان را بگویید، اما از خود تعریف نکنید و به جای اینکه نقاط ضعفتان را بر شمرید بگویید تصمیم دارید در آینده در زندگی خود چه تغییراتی ایجاد نمایید. مثلا به جای آنکه بگویید شغلتان را دوست ندارید، بگویید من شغلم را به دلیل درآمد حفظ کرده ام، اما اگر یک پشنهاد شغلی جدید و مناسب داشته باشم از آن استقبال خواهم کرد.

به شریک خود هدیه بدهید

در جلسه اول آشنایی به علت رعایت ادب و احترام، گل و شیرینی و هدیه بخرید و نگرانبد عادت شدن خانواده طرف مقابل نباشید. در جلسات خواستگاری میزان خسیسی شما سنجیده می‌شود پس هیچگاه دست خالی به جلسات خواستگاری نروید و اگر افکار مقتصدانه‌ای دارید جلسات خواستگاری آن‌ها را پیاده نکنید.

راز و رمز خواستگاری موفق برای بله گرفتن از عروس خانم

 
اگر پاسخ منفی شنیدید ...

اگر از انتخابتان مطمئنید و از حمایت خانواده نیز برخوردارید، نا امید نشوید و بزرگتر‌های خود را واسطه قرار دهید. دلایلی که موجب جواب رد دادن به شما شده ارزیابی کنید و اگر در توانتان است آن‌ها را برطرف نمایید، اما هیچگاه وعده و وعید بی جا ندهید.

به خانواده مقابل بگویید سعیتان را می‌کنید تا ایراد‌های خود را برطرف کنید و شایسته تایید آنها، اما قول‌هایی نمی‌دهید که نتوانید به آن عمل کنید. با اجازه بزرگتر‌ها با دختر مورد نظرتان صحبت کنید و سعی کنید خود واقعیتان را به او بشناسانید.