به گزارش پارس نیوز، 

یادگیری کودکان در سنین پایین بیشتر بر اساس تصاویر و قصه است. از این رو، والدین می توانند برای فهم کودکان از مناسبت های و وقایع دینی و تاریخی قصه آنها را بر اساس نقاضی و تصاویر به فرزندان شان توضیح دهند. با شروع ماه محرم یکی از روش ها برای بیان حادثه عاشورا و چرایی حضور امام حسین (ع) در کربلا و داستان شهادت ایشان و اهل بیت گرامی شان، استفاده از نقاشی برای رنگ آمیزی و توضیح آن می تواند برای کودکان ملموس و قابل فهم شود.

در اینجا تعدادی نقاشی با موضوع عاشورا و محرم جهت رنگ آمیزی کودکان شما تهیه کرده ایم. والدین عزیز می توانید این تصاویر را چاپ و برای رنگ آمیزی در اختیار فرزندان تان قرار دهید. همچنین می توانید داستان هر تصویر را متناسب با سن کودکتان به او توضیح دهید.

 

نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان
نقاشی محرم برای کودکان