«مایکنا لازولینا» گونه‌ای قارچ شبیه به گل است که تنها 3 میلی‌متر طول دارد. این گونه فقط در جنوب غربی ژاپن رشد می‌کند. کلمه «لازولینا» در لاتین به معنا آبی است که به دلیل رنگ این قارچ این گونه نام گذاری شده است.

قارچ

قارچ

قارچ

منبع: رکنا