عبور کم نظیر از تونل جالب است. این خلبان با عبور کم نظیر از تونل قدرتنمایی کرد. عکس عبور کم نظیر از تونل به شدت مورد استقبال کاربران فضای مجازی واقع شد.


داریو کاستا، خلبان ایتالیایی پس از ثبت رکورد جدید جهانی به مساحت 1610 متر در دورترین پرواز از طریق تونل در هواپیما از تونل کاتالکا خارج شد.