خاک های رنگی زیباست. جزیره هرمز خاک های رنگی دارد. در برخی مناطق دنیا خاک های رنگی وجود دارد.

دره رنگین کمان هرمز زیبایی بی نظیری دارد. خاک های این جزیره رنگیست و چشم همه گردشگران را می نوازد.

جزیره-هرمز.jpg

164577413.jpg

1f88ca1a68dc0904cf0596fd6f8773dd.jpg