افسر ایرانی را در تصویر می بینید. افسر ایرانی مسلح است. افسر ایرانی در مسابقات بین المللی حضور دارد. تصویر اسلحه را در دستان افسر ایرانی می بینید.


یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: تصویری فوق العاده زیبا از افسر ایرانی حاضر در مسابقات بین المللی اربابان سلاح مسلح به نسخه تولید داخل اسلحه AK-103.