قبله مسلمین خانه خدا  است. خانه خدا هر ساله دو بار شست و شو می شود. در این مراسم پرده خانه خدا تعویض می شود.


همزمان با پانزدهم ماه محرم در عربستان، مراسم شست‌وشوی خانه خدا با تدابیر شدید امنیتی و با حضور خالد فیصل، امیر مکه و مشاور پادشاه سعودی برگزار شد.

مراسم شست‌وشوی خانه خدا در سال دو بار برگزار می‌شود؛ یک بار در آغاز ماه شعبان و بار دیگر نیمه محرم. پرده خانه خدا نیز همزمان با روز عرفه هر سال تعویض می‌شود.

به منظور برگزاری این مراسم بیش از یک هزار نیروی امنیتی در اطراف کعبه مستقر شد و سه حلقه دفاعی تشکیل دادند؛ به طوری که زائران از فاصله دور از کعبه در حال طواف خانه خدا بودند.