به تازگی، عمیق‌ترین استخر جهان به عمق ۶۰ متر در دبی افتتاح شد.

این استخر بزرگ، تجربه غواصی در یک شهر را بازسازی می‌کند.