سفیر پیشین آمریکا در عراق و سوریه درباره قدرت ایران در منطقه، گفت: شما به سختی مسئله‌ای را در منطقه پیدا می‌کنید که بدون توافق با ایران، قابل حل باشد. این کشور در چند دهه گذشته، برای اروپا و آمریکا یک مشکل بزرگ بوده است.

در ادامه، می‌توانید قسمتی از گفتگوی این سفیر و کارشناسان دیگر را درباره قدرت منطقه‌ای ایران، مشاهده کنید.