درگیری و نبرد حیوانات وحشی با یکدیگر، بارها در مواقع مختلف دیده شده است.

در ادامه، فیلمی از دعوای شدید یک شیر نر و ببر را مشاهده می‌کنید.