یک نوع ربات هوشمند در چین طراحی شده است که با بررسی اطلاعات شخصی افراد، متوجه تزریق یا عدم تزریق واکسن به آنها می‌شود و در صورت نیاز، اقدام به واکسیناسیون می‌کند.