ترولستیگن، یک جاده کوهستانی مارپیچ است و از شهرداری راوما، موره و رومسدال در نروژ می‌گذرد.

این جاده باریک تعداد زیادی پیچ‌های تند دارد.

 

حجم ویدیو: ۱.۴۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۳