مداد رنگی ، یکی از ابزارهای نقاشی است که مورد علاقه بسیاری از گروه‌های سنی قرار دارد.

برای بسیاری از علاقه مندان به نقاشی، نحوه ساخت مداد رنگی می‌تواند جذاب باشد که در ادامه، می‌توانید فیلمی از این فرایند جالب را مشاهده کنید.