یک فیلم جدید از خطرناک ترین فرودگاه جهان، یعنی جبل الطارق منتشر شد.

باند این فرودگاه نظامی و همچنین مسافربری که در شهر جبل الطارق، در مرز دو کشور اسپانیا و بریتانیا قرار دارد، از میان یک بزرگراه عبور می‌کند.